• Regulamin

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie on-line co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, co umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w aktualnej wersji.

Właścicielem sklepu internetowego Futuri.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.futuri-meble.pl jest firma Futuri Ewelina Samuel z siedzibą w Żarach przy ulicy gen. Ludwika Bittnera 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Żaray, NIP 928 161 83 85, REGON: 971201933. Firma Futuri Ewelina Samuel jest płatnikiem VAT.

1 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1.1. Zamówienia można składać:

a) Poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu internetowego www.futuri-meble.pl. Z formularza można korzystać po zarejestrowaniu się, wówczas Konsument otrzymuje dostęp do podglądu historii zamówień, śledzenia statusu zamówienia oraz zmiany danych osobowych. Rejestracja nie jest konieczna, jednak w przypadku jej braku Konsument nie ma możliwości korzystania z wyżej wymienionych opcji.
b) Telefonicznie, bezpośrednio w Dziale Handlowym, pod numerem 68 419 98 84
Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach od 08.00 do 20.00 w każdy dzień tygodnia.
c) Drogą mailową pod adresem zamowienia@futuri-meble.pl

2. Zmiany w zamówieniach.

2.1. Zmiany w złożonym ale niezrealizowanym jeszcze zamówieniu można dokonać drogą mailową pisząc na adres zamowienia@futuri-meble.pl, telefonicznie pod numerem 68 419 98 84 .

3. Ceny towarów.


3.1. Cena Produktu znajdująca się na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
3.2. Cena widoczna w opisie Produktu nie zawiera kosztów dostawy.
3.3. Cena znajdująca się w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta Zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia.

4.1.Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem lub kartą, powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sklep lub autoryzacji karty. W przypadku płatności ratalnej - także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
4.2. Wszystkie zamówione Produkty wysyłamy zgodnie z terminem realizacji podanym na karcie produktu i jest to 24h, 2-7 dni, 10 dni, 14 dni lub 21 dni.
4.3. Zamówione Produkty są dostarczane do Konsumenta za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
4.4. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 14.00 oraz te złożone w soboty, niedziele lub w święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
4.5. W przypadku zamówionych Produktów, których nie posiadamy w magazynie, termin dostawy wydłuża się o czas konieczny na ich dostarczenie do naszego magazynu.
4.6. Informacje o stanie dostępności oraz o czasie oczekiwania podane są w karcie produktu.
4.7. W rzadkich przypadkach, gdy Produkt nie jest dostępny lub czas oczekiwania na realizację może się znacząco, powyżej 21 dni roboczych, wydłużyć, Konsument zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia.

5.1. Konsument ma możliwość skorzystania z dowolnej metody płatności:
a) Przy odbiorze, tzw. za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień,
b) Przelewem - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu podany w wiadomości e-mail lub dostępny na stronie na stronie sklepu internetowego www.futuri.pl,
c) Przelewem online:
  • przelew natychmiastowy: Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A.(www.bluemedia.pl )
  • Karta kredytowa: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Alior Bank -raty
  • Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electron, Maestro
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

banner_1215x200A(1).png

6. Reklamacje

6.1. Sklep zobowiązany jest do sprzedania pełnowartościowego Produktu. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub jego niezgodności z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru lub jeśli jego wada została stwierdzona w rok od wydania przez Sklep Produktu. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.(Podstawa prawna art. 558 § 1 oraz art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego)
6.2. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie opatrzone są gwarancją producenta i sprzedającego.
6.3. Składając reklamację należy dostarczyć na adres Sklepu reklamowany produkt w wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie sklepu internetowego www.futuri-meble.pl .Dowodem zakupu jest paragon, faktura lub inne potwierdzenie dokonania zakupu z Sklepie.
6.4. Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
6.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sklep dokona naprawy, wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.
6.6. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.7. Reklamacji nie podlegają zakupione w sklepie Produkty jeśli jego wady powstały na skutek niewłaściwego użytkowania lub Produktowi została uczyniona szkoda mechaniczna z winy Konsumenta.

7. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: - Futuri Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Juliusza Słowackiego 4, 68-200 Żary lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres zamowienia@futuri-meble.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
7.2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.4. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7.5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

8. Zwrot należności Klientom.

8.1. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) w przypadku uznania reklamacji ale braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.
8.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta jeśli zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
8.4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.
8.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
8.6. W przypadku gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej i jeśli Konsument nie poinformuje o zmianie rachunku bankowego na który powinien być przesłany zwrot płatności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność za Zamówienie.

9. Dane osobowe.

9.1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Futuri Ewelina Samuel danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.futuri-meble.pl i w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.futuri-meble.pl. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Konsumenta zakupów w sklepie internetowym www.futuri-meble.pl.
9.2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Firmę Futuri Ewelina Samuel z siedzibą w Żarach przy ulicy gen. Ludwika Bittnera 6.
9.3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Konsumentem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Konsumenta w sklepie internetowym www.futuri.pl oraz w przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
9.4. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Konsumenta.
9.5. Konsument oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Konsumenta.
9.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Konsumenta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www.futuri-meble.pl poświęconej polityce prywatności.
9.7. Dane osobowe Konsumentów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Sklepie towary,

10. Postanowienia końcowe.

10.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.futuri-meble.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego są jedynie zachetą do składania ofert kupna.
10.2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego www.futuri.pl były na najwyższym poziomie, jednak może nastąpić, niezawiniona przez Sklep, czasowa niedostępność strony www.futuri-meble.pl lub niedostępność przewidziana, spowodowana koniecznością konserwacji lub rozbudowy strony www.futuri-meble.pl
10.3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Konsumenta a rzeczywistym wyglądem produktu.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
10.5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy www.futuri.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Konsumenta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Konsument może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu.
10.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.7. Ewentualne spory powstałe między Konsumentem a Sklepem, których nie udało się rozwiązać na drodze mediacji lub przy pomocy właściwych instytucji, rozstrzygane będą przez sąd właściwy siedzibie Firmy.
 
Dodatek A – Słowniczek pojęć

Określenia użyte w niniejszym regulaminie

Sklep lub Firma – sklep Futuri.pl działający pod adresem: www.futuri-meble.pl, w którym jego użytkownicy mogą dokonywać on-line zakupów produktów oferowanych przez Futuri.pl
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów lub zarejestrowała się w sklepie internetowym www.futuri-meble.pl.
Konsument – Konsument będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów lub zarejestrowała się w sklepie internetowym www.futuri-meble.pl.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Konsumenta;
Produkt,Towar lub Rzecz – rzecz będąca przedmiotem umowy zakupu dokonanego w sklepie internetowym www.futuri-meble.pl
Koszyk – zakładka dostępna na stronie sklepu internetowego www.futuri-meble.pl, za pomocą której Konsument precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób i czas dostawy, formę płatności, itp.,
Strona produktu lub opis produktu– strona w sklepie internetowym www.futuri-meble.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu,

Dodatek B – Pytania i odpowiedzi
1. Z jakiego materiału wykonany jest produkt?
Informacje o materiałach znajdują się w opisach danego produktu.

2. Ile trzeba czekać na wysyłkę?
W większości przypadków wysyłka dostarczana jest w ciągu 10 dni roboczych.

3. Gdzie mogę znaleźć dokładniejsze wymiary towaru?
Wszystkie wymiary są podane w opisie.

4. Czy jesteście producentami i czy możecie wyprodukować towar o innych wymiarach?
Nie jesteśmy producentami tych mebli i nie mamy wpływu na zmianę ich rozmiarów oraz materiału z jakiego są wykonane.

5. Czy mogę zmienić adres do wysyłki?
Przy zakupie można uwzględnić inny adres do wysyłki niż w rejestracji. W razie konieczności zmiany adresu wysyłki proszę podać nowy adres wysyłki w godzinach pracy kuriera tj. od 8 do 15 – może być to adres miejsca pracy, sąsiadki itp.

6. Czy wystawiamy faktury VAT?
Tak, wystawiamy faktury VAT.

7. Gdzie mogę znaleźć numer konta, na który należy wpłacać pieniądze?
Nr konta jest podany w regulaminie oraz zakładce płatności.

8. Czy koszty wysyłki są zależne od adresu docelowego?
Kwota transportu jest stała na całą Polskę.

9. Czy jest gwarancja na towar?
Gwarancji wg uznania udziela producent, Sklep odpowiada przed Konsumentem z tytułu rękojmi.

10. Co w przypadku uszkodzenia przy transporcie lub przy wadzie fabrycznej?
Jeżeli towar ulegnie zniszczeniu podczas transportu Konsument ma prawo żądać od kuriera sporządzenia protokołu zniszczeń lub spisać protokół samodzielnie jeśli przesyłka zostanie otworzona samodzielnie bez obecności kuriera.

11. Co oznacza termin – użytkowanie rzeczy w ramach zwykłego zarządu?
Konsument, może korzystać z rzeczy w taki sposób aby w razie zwrotu oddać je w stanie niezmienionym, takim w jakim je otrzymał. Od momentu gdy Konsument poinformuje Sklep o odstapieniu od umowy, rzecz nie powinna być już używana i nadawać się do dalszej odsprzedaży. Sprzedawca ma prawo do żądania od Konsumenta odszkodowania za zniszczenie rzeczy.

13. Czy można odebrać towar osobiście?
Towar można odebrać osobiście w Żarach.

14. Czy można oddać towar w przypadku niezadowolenia?
Tak. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. Dokładny opis procedury znajduje się w 7 punkcie regulaminu.


Na więcej pytań chętnie odpowiemy:
tel: +48 668 440 010
e-mail: zamowienia@futuri-meble.pl